Tuesday, March 07, 2006

Words of truth

Eg er, som vel du veit, ein fjellets mann,

og difor dreg til fjells so tidt eg kan,

aa friska meg paa fly og bratte bryn

og sjaa ikring meg alle store syn.

Men etter som eg meir paa alder steig,

og foten mindre lett frametter seig,

so laut eg soleis sveiva meg og snu, at eg i Jotunheimen fekk ei bu,

der eg ein maanads tid kan liva vel og styrkja millom fjell om skrott og sjæl.

Aasmund Olavsson Vinje

2 Comments:

Blogger Tim Jackson- Masi Guy said...

I was just saying the exact same thing a few days ago...

16:36  
Blogger mags said...

I'm sure you did. :) I think it's beauty would be lost in the translation...

Mags

17:14  

Post a Comment

<< Home